Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là gofer trong các rạp chiếu phim, thấy phim đó cho bạn biết chữ và đưa họ đến các cầu thủ tương ứng. Nhìn thuốc trừ sâu để diệt côn trùng và tìm cách để quét một cây chổi.