spuddys reel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là gofer trong các rạp chiếu phim, thấy phim đó cho bạn biết chữ và đưa họ đến các cầu thủ tương ứng. Nhìn thuốc trừ sâu để diệt côn trùng và tìm cách để quét một cây chổi.