sprinter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đạt tới đỉnh trong thi thể thao. Để đạt được điều này, bạn phải vượt qua tất cả các cuộc thi, từ trường học đến chuyên nghiệp. Để chạy Toggles con trỏ trái và phải.