Sports Heads : Basketball Championship

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cabezones vận động viên, như bồn chồn như họ đang có, thời điểm này đến bóng rổ, mà đòi hỏi một bàn tay lớn rằng trong khi họ ném bóng bật không ngừng vòng quanh theo dõi. Chơi bóng rổ từ một góc nhìn hoàn toàn khác nhau, nhưng chắc chắn niềm vui.