Spootnic Minigolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba chế độ chơi của khó khăn khác nhau mà làm minigolf này một trong những hoàn thiện nhất. Đưa bóng vào lưới để kéo, di chuyển chuột để chọn hướng và lực của cú đánh, cuối cùng bấm vào và xem những gì sẽ xảy ra ....