Spooky Night Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là đêm Halloween và chiếc xe của bạn đã để lại cho bạn nằm trong rừng, tìm kiếm các mục trong một căn nhà bỏ hoang để nhận được khí và có được ra khỏi đó.