Spongebob Squarepants Lost Treasures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ có một cách để xác định vị trí kho báu bị mất của SpongeBob, bao gồm hai mê cung riêng biệt trong tìm kiếm trong năm phím mở. Nhưng bạn sẽ phải cẩn thận, bởi vì con đường là đầy cạm bẫy chết người của cái chết.