Spongebob Squarepants Hero's Choice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Spongebob Squarepants và Patrick Mermaidman ngụy trang bản thân và Bernacle Boy và đầu đến dưới cùng bikini để cứu thành phố khỏi các mối đe dọa khác nhau, giống như một cơn mưa đồ vật dùng một lần hoặc một đám đông người không kiểm soát được nghiện hamburger.