Splitter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đến lối ra bằng cách sử dụng thanh kiếm với con chuột, một số vật liệu đơn giản là có thể cắt và di chuyển các đối tượng khác để giúp bạn trong mục tiêu của bạn. Cố gắng thu thập các ngôi sao cho điểm.