Splatman Mini

Đang tải trò chơi...
Có rất ít để giải thích về các trò chơi này. Hãy tách cà phê để đè bẹp những bóng ma sẽ sớm recuperarase.