Spin to Win

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Trộn cách khác nhau các quả bóng bằng cách nhấn vào "hỗn hợp" chìa khóa, vì vậy bạn có thể có được đặt vòng mẫu sẽ xuất hiện trong hộp.