Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý lốp xe quay đầu để những đồng nghiệp của bạn, bạn có thể kéo nhiều cùng một lúc. Nếu bạn cần phải gửi giữ mạnh mẽ hơn nữa các nút chuột.