Spin Stadium

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý lốp xe quay đầu để những đồng nghiệp của bạn, bạn có thể kéo nhiều cùng một lúc. Nếu bạn cần phải gửi giữ mạnh mẽ hơn nữa các nút chuột.