spin kicker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức bóng đá chiến thuật nhất trong các loại hình subbuteo trong đó người chơi được cố định. Chỉ có bạn mới có thể di chuyển trên trục của nó, vượt qua hoặc bắn vào mục tiêu với 'không gian' và di chuyển thủ môn.