Spidey vs Sandman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Spiderman trước Man Arena, nhưng nó không phải là một trò chơi chiến đấu, khuôn mặt lần này gắn trên xe đạp của họ để xem ai đến trước khi về đích.