Spiderman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy từ dây leo nhấn "Space" khi Batman là gần gũi hơn.