Spiderman Dark Side

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Spiderman mặt tối để vượt qua thành phố, ra mắt mạng nhện với con chuột, nơi bạn có thể và balanceate để di chuyển nhanh hơn.