Spiderman 3 Battle Within

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại kẻ thù tồi tệ nhất của Spider-Man, Harry Osborn là 'New Goblin', các 'Sandman' và trong trận chiến cuối cùng chống lại 'Venom'. Hãy cẩn thận không để rơi vào sự nguy hiểm của đồ symbiote.