Spider Monkey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý này ateles đàn hồi nhảy từ cây này sang cây khác, nhấp chuột mà bạn muốn nhảy. Hãy giải phóng những con khỉ khác và thu thập chuối cho điểm, tất cả điều này mà không rơi xuống đất.