Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý này ateles đàn hồi nhảy từ cây này sang cây khác, nhấp chuột mà bạn muốn nhảy. Hãy giải phóng những con khỉ khác và thu thập chuối cho điểm, tất cả điều này mà không rơi xuống đất.