Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Như với Scrabble cũ, nó là chọn các chữ cái bảng bên phải để tạo từ. Việc mở rộng hơn, điểm số càng cao.