Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như với Scrabble cũ, nó là chọn các chữ cái bảng bên phải để tạo từ. Việc mở rộng hơn, điểm số càng cao.