speedyblocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có bốn chế độ chơi khác nhau. Thay vì quay phần tự thay đổi màu sắc với con trỏ 'lên', có những quả bom để tiêu diệt một số khối.