speedyblocks

Đang tải trò chơi...
Bạn có bốn chế độ chơi khác nhau. Thay vì quay phần tự thay đổi màu sắc với con trỏ 'lên', có những quả bom để tiêu diệt một số khối.