SpeedRunner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở trong siêu anh hùng mới trong thị trấn và bạn phải lưu các người phá bom trước khi thời gian chạy ra ngoài. Sử dụng dây thừng để đạt đến nơi cao hơn.