speed shot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe Hyundai của bạn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Dodge các đối tượng mà bạn sẽ khởi động chiếc xe tải ở phía trước của bạn và thu thập các biểu tượng trên mỗi màn hình mới sẽ phức tạp trò chơi.