sparks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ý tưởng là đơn giản, nhưng rất gây nghiện. Thay đổi đường trắng của vị trí để có được những quả bóng màu vàng để các vòng tròn trung tâm.