sparks recharged

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai trò chơi trong một, trong 'Stage Mode' nên mặc những quả bóng màu vàng để các vòng tròn trung tâm bằng cách thay đổi các thanh màu trắng và 'Track Mode' nên dẫn bóng màu vàng để thoát khỏi mà không cần nhấn các bức tường.