SparkChess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các novatillo, các hè phố, những người siêng năng và các chuyên gia. Chọn đối thủ phù hợp với bạn và chơi một trò chơi thú vị. Di chuyển các mảnh và lật đổ vua đẫm máu.