Spaghetti and Meatballs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để nấu mì spaghetti ngon với thịt. chuẩn bị đầu tiên bóng thịt và sau đó nấu mì ống.