Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Simple nền tảng trò chơi, thu thập tất cả các quả bóng màu cam để bạn mở cửa và vượt qua mức.