Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Simple nền tảng trò chơi, thu thập tất cả các quả bóng màu cam để bạn mở cửa và vượt qua mức.