Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bob đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh và đưa nó đến cơ sở của nó để thử nghiệm với nó. Hãy cố gắng thoát từ đó mang lại cho bạn tất cả các vàng bạn có thể.