spaceman bob

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bob đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh và đưa nó đến cơ sở của nó để thử nghiệm với nó. Hãy cố gắng thoát từ đó mang lại cho bạn tất cả các vàng bạn có thể.