spaceman 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặt trăng Lander phong cách trò chơi, nhưng lần này ngoài để có được nền tảng này sẽ phải nhận người ngoài hành tinh bằng cách sử dụng phím dài để bắt cóc.