space xuttle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện kiên nhẫn và kỹ năng của bạn với con trỏ giữ con tàu mà không rơi xuống đất và được ở trong khu vực ghi điểm hoặc 'Điểm Zone'. Nạp nhiên liệu bằng cách ở lại một thời gian nơi mà viên nang là.