Space Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một nhiệm vụ trên một hành tinh và được đưa hàng hoá đến các tàu lái xe một chiếc xe tải. Hãy cẩn thận rằng bạn không rơi và bị không có tai nạn.