Space Rowdies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tàu trò chơi trong cuộn ngang với một số cầu thủ một chút lạ, quần jean Ấn Độ trong không gian. Quản lý tàu của bạn với con trỏ và bắn kẻ thù của bạn với các phím dài.