Space Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn tìm thấy một công việc trong các tờ báo như tàu thí điểm, hãy làm theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên để tìm hiểu để bay và thực hiện nhiệm vụ giữa các thiên hà của bạn.