Space Lander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các loại đá màu da cam để cấp độ tiếp theo, sau đó đất cẩn thận trên nền tảng này. Nếu bạn lấy stars'll có được tiền thưởng.