Space Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các kinh điển trong kinh điển, Space Invaders. Bạn biết đấy, chỉ có hàng của sao Hỏa trước khi họ tiếp cận với bạn. Sử dụng các khối để ẩn từ lửa của đối phương.