space flight

Đang tải trò chơi...
Quản lý tàu của bạn với nền tảng chỉ trong mười lăm màn hình chia thành ba hành tinh có trọng lực khác nhau. Nhận bắt cóc con búp bê giữ phím dài cho đến khi họ tăng lên.