space escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn tàu của bạn với nền tảng vàng bằng cách sử dụng các phím mũi tên để xoay, tăng tốc và phanh. Một khi bỏ qua màn hình, bạn có thể cải thiện thời gian của bạn trong 'Thời gian thử nghiệm.