Space Cropper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm tàu ​​của bạn thông qua những kẻ thù thiên hà chiến đấu. Cố gắng nắm bắt ngày càng giảm chuyến bay không gian của mình, trong màn hình đầu tiên bạn giải thích thế nào.