Space Cobra

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ trên tàu này, với con chuột xử lý lổ nhìn trộm và bắn, với 'Space' tên lửa spears và bom lỏng 'B'.