Space Bounty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, chọn góc và bắn bằng cách sử dụng chuột, thay đổi vũ khí với những con số, sử dụng bộ với các nền tảng quan trọng và thấp 'Q' bằng cách nhấp đúp con trỏ xuống. Mua mới 'mục' để cải thiện