Space Ace

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai bộ tòa nhà trong một, trong tùy chọn "Invasion" phải tấn công người ngoài hành tinh xâm lược tàu và "Arcade" tùy chọn chơi để làm mới không gian xâm lược.