Soul of the Katana

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng katana như một chiến binh samurai đích thực. Tấn công với các phím Z và X phụ thuộc vào phía bạn muốn cung cấp cho các katana, với cú đá C das và với con trỏ bạn di chuyển qua các khu rừng để tìm kiếm kẻ thù.