Sort My Tiles Mickey and Friends Paragliding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuột Mickey và bạn bè của mình cho dù bước nhảy vọt lớn. Dựng lại các mảnh của câu đố trước khi bạn phải xây dựng lại các bộ phận của những người tham gia.