Sort my tiles King Kong vs. Godzilla

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

King Kong vs Godzilla, những con quái vật cơ mặt cơ thể nổi tiếng trong một cuộc đấu tranh titan phải xây dựng câu đố một cách chính xác để thưởng thức nó định dạng lớn.