Sonic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một bản sao của nền tảng trò chơi Sega, thu thập các vòng và tiêu diệt kẻ thù của bạn để giành chiến thắng.