Sonic

Đang tải trò chơi...
Một bản sao của nền tảng trò chơi Sega, thu thập các vòng và tiêu diệt kẻ thù của bạn để giành chiến thắng.