Sonic Xtreme

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Flash phiên bản của một trong những saga quan trọng nhất trong thế giới của game. Quản lý các hedgehog nổi tiếng với các phím mũi tên, nhảy với các phím dài trên kẻ thù của bạn để tiêu diệt chúng và lưu ý quên để thu thập các vòng.