Sonic Xtreme 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình mới và các nhân vật trong phiên bản này của Sonic huyền thoại. Đi qua các thế giới khác nhau nhận được nhẫn và nhảy vào kẻ thù để tiêu diệt chúng.