Sonic vs Knuckles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sonic và Knuckles đã chiến đấu giúp các hedgehog nổi tiếng nhất để có được tất cả các vòng, bạn có thể trong thời gian ngắn nhất có thể để làm điều đó trước khi đối thủ của bạn. Tốc độ, nhảy và adrenaline cổ điển Sonic phong cách.