Something is Fishy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các quy luật tự nhiên là những con cá lớn ăn anh chàng nhỏ bé, cho rằng, ăn cá nhỏ cho đến khi bạn làm lớn hơn và có thể ăn cá lớn hơn. Và hãy cẩn thận của những người lớn sẽ ăn bạn.