Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các quy luật tự nhiên là những con cá lớn ăn anh chàng nhỏ bé, cho rằng, ăn cá nhỏ cho đến khi bạn làm lớn hơn và có thể ăn cá lớn hơn. Và hãy cẩn thận của những người lớn sẽ ăn bạn.