Solitaire Matcher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đã có một số ít các chữ cái được sắp xếp tất cả. Vai trò của bạn là làm cho họ biến mất bằng cách tham gia họ dựa trên số giống hệt nhau trong twos. Và nhanh hơn, hiệu quả hơn.