Soldiers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhóm khủng bố đã gieo hoảng loạn trong thành phố và giết chết một số binh sĩ. Hoàn thành các mục tiêu của mỗi cấp để cabar với họ.